I КОНГРЕС ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

30. новембар 2016.


I КОНГРЕС ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Савремени принципи превенције оралних болести

16-17. децембар 2016. године, Центар САВА, Београд

 

Клиника за дечју и превентивну стоматологију
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије

Секција за дечју и превентивну стоматологију СЛД

 

Национални конгрес са међународним учешћем B-972/16-II

Акредитовано за стоматологе, лекаре, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и стоматолошке сестре са:

11 бодова за усмене презентације,

9 бодова за постер презентације, и

8 бодова за пасивно учешће

 

ПЕТАК, 16.12.2016.

08.00 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

10.00 – 10.30

проф. др Момир Царевић: Савремена опредељења за унапређење оралног здравља

10.30 – 11.00

проф. др Аленка Павлич: Превенција оралних обољења у деце и адолесцената

11.00 – 11.30

доц. др  Данко Бакарчић: Превентивни програм „Унапређење оралног здравља дјеце од 0–12 у Приморско горанској жупанији”- искуства из Хрватске           

11.30 – 12.00

доц. др Зоран Мандинић: Савремени принципи збрињавања каријеса   

12.00 – 13.00

ПАУЗА

13.00 – 13.30

проф. др Дејан Марковић: Савремене методе комуникације у промоцији оралног здравља

13.30 – 14.00

доц. др Нина Марковић: Биомедицински приступ и парадигматски преокрет у дијагностици
итретману денто-оралних болести   

14.00 – 14.20

доц. др Бојана Давидовић: Промоција и превенција оралног здравља дјеце са астмом          

14.20 – 14.40

Зорица Шћекић, взт протетичар: Изазови у стоматолошкој пракси - потребе и
подршка приликомрада код деце са сметњама у развоју

14.40 – 15.30

Оралне презентације стручних и научних радова

 

СУБОТА, 17.12.2016.

08.00 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЈА УЦЕСНИКА

10.00 – 10.30

проф. др Мирјана Ивановић: Клинички водич за третман почетне каријесне лезије у деце и младих

10.30 – 11.00

доц. др Тамара Перић:  Ефикасност калцијум-фосфата у реминерализацији глеђи

11.00 – 11.30

проф. др Иван Тушек: Савремени третман почетних каријесних лезија зуба                 

11.30 – 12.00

проф. др Андријана Цветковић: Дијагностика ризика за појаву каријеса и индикатори ризика

12.00 – 13.00

ПАУЗА

13.00 – 13.30

проф. др Јован Војиновић: Место превенције у савременој приватној стоматолошкој пракси

13.30 – 14.00

доц. др Ивана Радовић: Нега зуба у трудноћи  

14.00 – 14.30   

др сци. др Ана Вуковић: Дојење да или не – из перспективе дечјег стоматолога  

14.30 – 15.00

Снежана Срдић, всс: Превенција инфекција у стоматолошкој амбуланти          

15.00 – 16.00

Постер  презентације стручних и научних радова

16.00 – 17.00

Подела потврда уцесницима и затварање Конгреса

 

Позивамо Вас да учествујете у раду I Конгреса превентивне стоматологије и да презентовањем својих искустава и знања, унапредите знање колега и струке уопште. Искуства у раду, успеси или уочене грешке у терапији биће драгоцени извор нових сазнања које ћете моћи да поделите и продискутујете са Вашим колегама.

За учеснике Конгреса предвиђена је котизација у износу од 2.500,00 динара (са ПДВ). Уплата се врши на жиро рачун Стоматолошког факултета Универзитета у Београду,

број 840-1122666-67, са позивом на број 1617 и са назнаком „I Конгрес“.

Молимо Вас да за учешће на овом скупу, благовремено пријавите име, презиме и број лиценце, на број телефона 2682-984. Потврду о учешћу добијају сви учесници са плаћеном котизацијом, који су се регистровали.