Јавна набавка ОП број 04/16 - Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку број ОП 04/16

18. август 2016.


Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку број ОП 04/16

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку број ОП 04/16

Преузмите документ (12.5 KB)