Јавна набавка у отвореном поступку - услуге осигурање професионалне одговорности чланова коморе стоматолога за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица за потребе Стоматолошке коморе Србије, ОП број 5/19.

1. октобар 2019.


Документ можете преузети овде:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.8 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (124.44 KB)