ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦЕНЦИРАНИМ ДОКТОРИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ СЕРТИФИКАТА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

28. април 2015.


Реф. број 642/5

Београд, 28.04.2015. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦЕНЦИРАНИМ ДОКТОРИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ СЕРТИФИКАТА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

 

Поштоване колеге,

На основу чл. 22, т. 8 и т. 10. Закона о коморама здравствених радника, чл. 53, т. 3 Статута СКС, Управни одбор СКС, на својој 22. седници, одржаној у Крагујевцу, дана 08.04.2015. год.,донео је одлуку да се оформи горе наведена Комисија.

Уз четири члана које предлаже и именује сваки од Стоматолошких факултета у Републици Србији (Београд, Крагујевац, Нови Сад и Ниш), потребно је изабрати још два члана Комисије, и то, по једног из приватне и једног из државне праксе, који није запослен на факултету.

Молим да заинтересовани за чланство у Комисији за верификацију сертификата КМЕ доставе своје пријаве мејлом или лично у седиште СКС, ул. Теразије бр. 1, у Београду.

Пријава треба да садржи: основне биографске податке (CV), списак презентација и публикација, као и евентуалне препоруке за досадашњи нучно-стручни рад.

Биће разматране само потпуне пријаве, достављене у року од 7 дана од објављивања овог позива на званичном сајту СКС (закључно са 05.05.2015.)

Хвала на сарадњи.

 

Директор СКС

Проф. др Витомир Константиновић с.р.

 

Преузмите документ (.pdf)