Јавни позив за избор теста који ће се штампати у оквиру часописа Стоматолошке коморе Србије

11. август 2017.


Поштовани,

Стоматолошка комора Србије у циљу помоћи својим члановима при испуњавању законске обавезе у скупљању бодова из програма континуиране медицинске едукације, у оквиру часописа СКС штампа бесплатан тест који носи пет (5) бодова. У плану је штампање новог броја часописа те овим путем упућујем јавни позив ауторима тестова из  програма КМЕ да пошаљу своје акредитоване радове и тестове, заједно са износом надокнаде за коју би извршили уступање истих од којих ће се изабрати један рад са тестом.

Услови за учешће је да је тест акредитован за докторе стоматологије од стране Здравственог савета Србије и да носи најмање пет (5) бодова. Исти рад и тест треба послати на адресу Стоматолошке коморе Србије, улица Узун Миркова 3/3, 11000 Београд до 16.08.2017. год.

Аутор изабраног теста је у обавези да све урађене тестове прегледа, и потпише.

Рок за подношење акредитованог теста објављеног у позиву за избор теста који ће се штампати у оквиру часописа Информатор 44/5-51 од 11.08.2017.године, продужава се до 21.08.2017.године.

Захваљујем на сарадњи,

 

Стоматолошка комора Србије
Директор
Проф. др Витомир Константиновић

 

Јавни позив – тест – продужење рока

Преузмите документ (59.32 KB)

 

Јавни позив за избор теста који ће се штампати у оквиру часописа Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (48.5 KB)