ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СКС

15. jануар 2019.

Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

Подсећамо Вас да сте као члан СКС у обавези да редовно измирујете чланарину.

Молимо Вас да уколико имате дуговања по основу чланарине за 2018. годину, иста измирите у што краћем временском року.

Уколико немате дуг по основу чланарине молимо Вас да овај допис сматрате беспредметним.

Чланарина на месечном нивоу износи 800,00 РСД.

Чланови СКС који имају статус незапосленог лица, потребно је да доставе уверење из Националне службе за запошљавање издато после 31.12.2018. године, како би били ослобођени плаћања чланарине.

Допис је информативног карактера и упућен је свим члановима СКС.

Износ уплаћене чланарине односно стање на Вашој финансијској картици можете проверити електронским путем, преко линка http://clients.stomkoms.org.rs  или послати упит путем имејла у огранк у који сте уписани. Уколико Ваша евиденција показује другачије стање, молимо Вас да нас контактирате.

 

- Огранак за подручје града Београда:

Телефон:
+381 (0)11/ 440-98-90
+381 (0)69/ 142-13-02

Адреса електронске поште:
ogranak.bg@stomkoms.org.rs

 

- Огранка за АП Војводину:

Телефон:
+381 (0)21/ 661-53-07
+381 (0)69/ 142-13-04

Адреса електронске поште:
ogranak.ns@stomkoms.org.rs

 

- Огранак за западну и централну Србију:

Телефон:
+381 (0)34/ 631-44-84
+381 (0)69/ 142-13-03

Адреса електронске поште:
ogranak.kg@stomkoms.org.rs


- Огранак за југоисточну Србију и К и М:

Телефон:
+381 (0)18/ 519-600
+381 (0)69/142-13-05

Адреса електронске поште:
ogranak.ni@stomkoms.org.rs

 

Уплата чланарине се врши на рачун огранка Коморе у који је уписан доктор стоматологије и то тако што је:

Сврха уплате - навести месец-е за које се врши уплата

Позив на број - ИД број ( број из решења о упису)

Рачун уплате:
- Огранак за подручје града Београда: 105-51035-87 код АИК банке
- Огранка за АП Војводину: 105-530008-29 код АИК банке
- Огранак за западну и централну Србију: 105-51037-81 код АИК банке
- Огранак за југоисточну Србију и К и М: 105-51036-84 код АИК банке

 

Стоматолошкa коморa Србије