Обавештење са састанка одржаног у просторијама ПУ 01.11.2017.

2. новембар 2017.


Поштовани ,

Дана 01.11.2017.године одржан је састанак у Пореској управи којем су присуствовали директор Пореске управе г-ђа Драгана Марковић са помоћницима и испред Стоматолошке коморе Србије директор проф.др Витомир Константиновић, Председник Управног одбора др Чедомир Пантелић и секретар СКС Маја Ковачевић.

Комора је иницирала састанак из разлога спровођења редовних контрола ординација од стране пореских инспектора протеклих дана, те наставка сарадње у циљу уређења стоматолошке делатности са првенственим освртом на едукацију стоматолога из области пореских обавеза.

Испред Пореке управе изражен је став да је стоматолошка делатност показала ризик са становишта кршења финансијских прописа и да је као предузетничка делатност у плану приоритета активности надзора од стране Пореске управе. Обавештени смо такође, да ће се поменута контрола наставити и у наредном периоду.

Управо из разлога изналажења начина едукације стоматолога у погледу пореских обавеза и упознавања са истим, добили смо уверења да ће се одржати састанци едукативног карактера у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и поново у Београду по угледу на састанак који је одржан  20.10.2017.године у Београду. О терминима обуке чланство ће бити обавештено преко сајта Коморе.

Пореска управа  је успоставила Контакт центар  где позивањем на телефон 0700-700-007 можете добити одговоре на сва питања која стоматолози имају у вези са пореским прописима и обавезама предузетника. Контакт центар је доступан од  понедељка до петка, у времену 08-18 часова.

У погледу актуелног питања поводом пристиглих решења којима је обрачунат порез за протекле две године, у пореској управи истичу да су „паушалци“ били у обавези да плаћају порез по последњем решењу као и аконтацију у износу од 10 % на основу уредбе донете 2014 године. Постоји могућност олакшице у смислу плаћања доспелих дуговања у ратама, кроз  репрогам на 60 месеци, са правом одбитка 50% камате уколико се уплате текућих обавеза  пореза и доприноса и обрачунате ратe дуга исплате у року. О свему наведеном можете се ближе упознати у пореским филијалама на подручју којем обављате делатност.

Неспорно је да смо испред Коморе истакли да држава уз све обавезе које захтева, свакако мора пружити и одређена права. Па тако су питања као набавка стоматолошке опреме са одбитком и остале погодности наишле на одобравање, али то није у надлежности пореске управе  него  Министарства финансија које доноси финансијске прописе, те ће им се свакако Комора ће се по том питању обратити.

И овим путем, сходно покренутој акцију спречавања рада на црно, вршимо апел да колега пријаве своје стоматолошке ординације из разлога што се мере које се примењују у затеченој нерегистрованој ординацији крећу од финансијских казни, заплене опреме која се у таквој ординацији затекне, па до подношења кривичних пријава које повлаче кривичну одговорност за дело утаје пореза. Добили смо сазнања да инспекцијске службе, не ретко, наилазе на ординације које су у АПР-у привремено одјављене, а као такве и даље пружају стоматолошке услуге. Такве ординације подлежу истим санкцијама као и нерегистроване, а пореске инспекције су нарочито на њих усмерене. Још једном  апелујемо на колеге да региструју своје ординације, да се не би суочили са озбиљним последицама.

Порески инспектори у вршењу контроле, имају право да исту врше уз асистенцију пореске полиције која има овлашћења да врши претресање ординација и свих затечених ствари у истој. Међутим, уколико порески инспектори приликом уласка у ординацију затекну стоматолога који пружа стоматолошку услугу пацијенту, дужни су да сачекају да се пружање услуге заврши, ако у ординацији нема других запослених који у том моменту могу да им пруже тражене податке.

Комора је на састанку заузела јасан став да прегледање картона односно медицинске документације може се вршити само уз одлуку суда. Пореска управа своје право прегледања медицинске документације заснива на мишљењу Министарства здравља из 2009 године. Како Комора никада није дала мишљење о наведеном тумачењу из 2009 године нити је консултована по наведеном, затражиће од Министарства здравља мишљење, односно преиспитивање основаности донетог мишљења из 2009 године. Став Коморе о наведеном подржава и здравствена инспекција Р.Србије у складу са важећим прописима.На састанку смо  истакли да се са становишта етике и струке противимо прегледању медицинске документације, да је иста строго поверљива, те да ћемо о наведеном затражити став еминетних институција и органа Републике Србије.

На сајту Коморе можете пронаћи брошуру са упуством о поступању предузетника у погледу порских обавеза и прописа. Уколико приликом вршења пореске контроле порески инпектори својим поступањем крше прописе, молимо вас да о наведеном обавестите Комору, како би иста упутила примедбу Пореској управи.

Комора има свакако циљ да штити интересе својих чланова, и управо зато апелује на колеге да испуњавају своје обавезе како би са пуним правом захтевали од државних органа да промене прописе и пруже погодности стоматолозима у обављању стоматолошке делатности, а по угледу на земље у окружењу.

Сматрамо да наметање искључиво обавеза у ери када се промовше предузетништво не може довести до успеха уколико се одређене погодности и права не пруже тим истим предузетницима. Само уколико су услови пословања адекватни захтеваним обавезама, можемо рачунати на унапређење рада стоматолога и положаја стоматолога као предузетника.

У наредном периоду покренућемо активности измене прописа, те након анализе истих а по угледу на праксу земаља европе, доставити предлоге за измену  Министарству финансија.

 

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ

новембар 2017.године