ОБУКА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ - 20. 10. 2017.

27. октобар 2017.


ОБУКА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Поштоване колегнице и колеге,

На иницијативу УО СКС-а у циљу побољшања сарадње са органима Републике Србије, директор СКС-а договорио је сарадњу са директорком Пореске управе РС која ће у иницијалној фази подразумевати едукацију и обуку у организацији ПУ РС за предузетнике у здравственој делатности. Сектор за образовање, комуникацију и међународну сарадњу Пореске управе РС упутио је позив бр.: 000-151-00-00-109/2017-Ј0168-2. комори, да достави листу од  15 представника из сектора приватне праксе који би  учествовали у поменутој обуци. Обука је одржана 20.10.2017.године у просторијама Центра за едукацију Пореске управе, у Београду, Краља Милана 5, спрат 6, сала 603, са почетком у 10.00 часова.

Тема обуке је била: „Опорезивање предузетника који обављају здравствену делатност“.

Предавачи на обуци били су запослене у Сектору за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију: госпођа Катарина Лазовић и госпођа Биљана Узелац Рајчић

Обуци су присуствовали  испред СКС, из сектора приватне праксе, председник Скупштине СКС,  заменик директора СКС  као и чланови  Управног одбора, Надзорног одбора и Извршних одбора СКС.

У склопу обуке госпођа  Катарина Лазовић из сектора Услуга ПУ, упознала је присутне са најновијим одлукама о пружању услуга које је Пореска служба донела као олакшање пореским обвезницима и навела је следеће:

ПУ је одштампала Порески информатор за предузетнике, који у свом садржају  има податке у вези са започињањем самосталне делатности-регистровањем, паушалним опорезивањем, вођењем пословних књига, издавањем рачуна, исплатом личне зараде, ангажовањем пословође, прекидом у обављању делатности, ПДВ и другим потребним подацима за пореске обвезнике. СКС ће чим добије  одобрење ПУ објавити на свом сајту Порески информатор у електронском облику.

ПУ је од  1. јула 2017. год. на одређеном броју шалтера својих филијала  омогућила пружање услуга и објашњења пореским  обвезницима у  директном разговору. До сада је укупно организован 21 шалтер у Београду и Новом Саду, а до краја године ће бити уведен у 36 филијала пореских управа широм Србије. Назив шалтера је „ Ваш порезник“ , где ће на једном месту  порески обвезници моћи да добију све одговоре у вези са плаћањем пореза,тј. план поштовања пореских обавеза.

Једна од будућих идеја  ПУ је да се организује рад на терену, који би подразумевао обилазак нових пореских обвезника, не као контрола, већ у циљу пружања помоћи око свих пореских обавеза и права која им следују, а у циљу добре будуће сарадње.

Kонтакт центар  ПУ је на располагању пореским обвезницима који могу преко електронске поште или телефоном да поставе питања у вези са својим пореским обавезама. Информације можете наћи на сајту ПУ: www..purs.gov.rs или преко бројева телефона Контакт центра ПУ: за позиве са фиксног телефона из било ког места у Републици Србији позовите  0700-700 007; за позиве са мобилног телефона или иностранства позовите 011-33 10 111.

Едукациони део  предавања  у склопу обуке присутнима је одржала госпођа  Биљана Узелац Рајчић кроз припремљени едукативни слајд  материјал намењен пореским обвезницима, у циљу објашњавања и приближивања приступа  и обавеза у вези са плаћањем пореских дажбина. Учесници обуке су били у могућности да постављају питања предавачу у вези са пореским обавезама. Учесници  су упућивани да питања, на која им се није могло одмах одговорити, пошаљу  на и-маил: katarina.lazovic@purs.gov.rs како би им се накнадно прецизно одговорило јер су за то потребне консултације са другим секторима у Министарству финансија.

Као наставак сарадње између ПУ РС и СКС-а 31.10.2017. године у 12:00 часова у просторијама ПУ РС у Београду, одржаће се састанак са директорком ПУ РС и председником УО СКС, директором СКС и секретаром СКС. Тема састанка поред праваца будуће сарадње је и поступање инспекцијских органа приликом редовних и ванредних контрола пореских обвезника са посебним акцентом на предмете инспекцијске контроле. О детаљима састанка Органи СКС издаће саопштење које ће бити објављено на сајту СКС-а .

Стоматолошка комора Србије још једном позива све своје чланове да питања и нејасноће које имају у вези са пореским обавезама као предузетници или запослени у приватној здравственој делатности, пошаљу у виду електронске поште на и-маил адресу СКС-а: office@stomkoms.org.rs

Стоматолошка комора Србије