Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 03/16.

14. јули 2016.


Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 03/16.

Захтев за додатним информацијама III

Преузмите документ (11 KB)

Захтев за додатним информацијама IV

Преузмите документ (10.5 KB)

Захтев за додатним информацијама I

Преузмите документ (11.5 KB)

Захтев за додатним информацијама II

Преузмите документ (10 KB)