Појашњење члановима СКС у вези са потписивањем Изјаве за обраду података личности

29. новембар 2017.

Поштоване колегинице и колеге,
 
Испред Стоматолошке коморе Србије захваљујемо се великом броју доктора стоматологије који су након добијања електронске поште потписали Изјаву за обраду података о личности. 
 
Како се неколицина доктора стоматологије јавила због неких недоумица и нејасноћа овим путем Вам дајемо додатно објашњење.
 
У вези дела да подаци буду доступни трећим лицима подразумева се следеће: Комора са одређеним фирмама има потписане уговоре који обавезно садрже члан којим се регулише поступање са поверљивим подацима, а са државним институцијама сарађује по закону. 
 
Пример „трећих лица“ са којима СКС сарађује:
  • МУП Р. СРБИЈЕ: Законска провера доктора стоматологије у МУП-у потребна је за издавање и обнављање лиценце 
  • НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – Ковница новца: При штампању лиценце,  Народној банци Србије – тј. Ковници новца морамо да пошаљемо податке који ће бити одштампани на лиценци.
  • Фирма која штампа ИД картице и врши скенирање података за потребе СКС:  За израду ИД картица, које по Закону морамо да штампамо, а које Вам истичу крајем 2017. године, исто је потребно послати одређене личне податке.
  • Фирма која одржава сајт Коморе
  • Фирма која одржава компјутерску мрежу Коморе: Уговор за софтверско и хардверско одржавање компјутерске опреме  СКС. 
  • Фирма која врши штампање и адресирање часописа Информатор 
 
Са осигуравајућом кућом „Униqа“ договорено је, баш из разлога заштите података о личности, да спискови осигураних доктора стоматологије, који се достављају и важе уз Полису осигурања од професионалне одговорности, садрже само име, презиме и број лиценце, односно ниједан други Ваш лични податак.
 
Према члану 77. став 1. тачка 2. алинеја 3. Статута СКС једна од надлежности директора  је одговарајући облик информисања чланова о раду Коморе. Из тог разлога је и тражено од Вас да потпишете изјаву и омогућите нам да Вам путем електронске поште, смс, поштанске пошиљке шаљемо сва обавештења везана за актуелна дешавања, а за која сматрамо да би Вам била од користи и помоћи. 
 
Познато је да готово свакодневно стоматолози одбијају поруке и електронску пошту од разних организатора везано за програме континуиране медицинске едукације, неакредитоване едукативне програме или промоције денталних материјала и опреме за шта нису потписали сугласност у складу са Законом о заштити података о личности.
 
Комора, покушава да уведе ред у обавештавање својих чланова. 
 
Са друге стране, подаци о оснивачима приватне праксе нису тајна јер су јавно доступни на сајту АПР-а, тако да су лични подаци  за више од 3500 стоматолога већ су доступни јавности.
 
Комора ће у сваком случају испуњавати своју обавезу информисања чланства, а по Закону о коморама здравствених радника чл. 7.,8.,9. и 10., тако што ће сва обавештења  постављати на сајт Коморе. Међутим, желели смо да вам олакшамо и шаљемо информације путем СМС-а, електронске поште или на адресу поштом. Да би се то остваривало, потребна нам је Ваша сагласност. 
 
Изјава о сагласности је општа и не користи се ни за шта друго осим за послове које Комора обавља по закону.  
 
Такође, обавештавамо Вас да Стоматолошка Комора Србије заједно са свим осталим коморама здравствене струке покренула иницијативу код Министарства здравља Р.Србије у оквиру израде новог Закона о коморама, да се сви потребни подаци  убудуће користе од стране комора на основу Закона, за шта се залаже и повереник за информације од јавног значаја, тако да се надамо да потписана изјава неће убудуће бити потребна.
 
 
 
Стоматолошка комора Србије