Покреће се јавна набавка мале вредности ЈНМВ 3/18 набавка канцеларијског материјала и тонера за штампаче за потребе Стоматолошке коморе Србије.

1. јун 2018.


Документе можете преузети овде:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (43.09 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (185.36 KB)