Позив за измену Закона о осигурању

9. новембар 2015.


Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

Министарство здравља Републике Србије, најавило је измене Закона о осигурању ( „Сл.гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012-одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014-одлука УС). Како сматрамо да у изменама истог треба да учествују и стоматолози, који ће исто учешће остварити преко Стоматолошке коморе Србије, молимо вас да на мејл адресу СКС, доставите предлоге измене закона, и на тај начин пружите помоћ у уређењу дела здравствене регулативе.


Унапред захвалан,
Директор СКС
Проф.др Витомир Константиновић, с.р.