Позив за предлоге измене Статута СКС у погледу броја и структуре делегата

5. децембар 2016.


Поштовани чланови Коморе,

Стоматолошка комора Србије почетком следеће године расписује изборе за нове делегате у чланству Скупштине, а тиме и нове делегате Органа СКС.

Са тим у вези, потребне су измене Статута СКС у делу који се односи на структуру делегата у Скупштини.

ЗАКОН  О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 99/2010) у  Члан у18. прописује да „Органи коморе из члана 16. овог закона организују се на начин којим се обезбеђује равноправна заступљеност свих огранака коморе, као и равноправно учешће у раду и одлучивању чланова коморе који професију здравственог радника обављају у здравственим установама или приватној пракси“

Став већине делегата и руководства СКС је да се постојећи број од 160 делегата у новом сазиву смањи, а све из разлога ефикасности, економичности и упоредне праксе осталих струковних Комора.

У скалду са наведеним чланом, Комора позива чланство да да своје предлоге како види структуру делегата у Скупштини, односно који систем примене приликом одређивања наведеног а у складу са чланом 18.поменутог Закона.

 

С поштовањем,

Руководство СКС