РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

7. септембар 2015.


Преузмите решење (.pdf)