Стручни радови за решавање теста из Информатора бр.6, јун 2018 године.

16. јули 2018.


Стручни радови који су неопходни за решавање теста објављеног у гласилу СКС ИНФОРМАТОР бр. 6, јун 2018.године.

Свеска са стручним радовима објављена је у "Стоматолошком гласнику Србије", вол. 65, 1/2018 - часопис Српског Лекарског Друштва. 

Право на тест имају само чалнови СКС који редовно измирују чалнарину, тест је акредитован са 5 КМЕ бодова.

Сви радови у прилогу имају Енглеску и Српску верзију текста.

 

Стоматолошки гласник Србије

Преузмите документ (3998.69 KB)