XXXIII СИМПОЗИЈУМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ

29. март 2017.


23-24 ЈУНИ 2017. ШАБАЦ, ХОТЕЛ „СЛОБОДА“
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

 

Завод за јавно здравље Шабац
Дом здравља „др Драга Љочић“ Шабац
Удружење дечјих и превентивних стоматолога Србије
Институт за јавно здравље Србије „Батут“
Секција за дечју и превентивну стоматологију СЛД под покровитељством Министарства здравља Републике Србије

организују

XXXIII СИМПОЗИЈУМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ


Унапређење здравља уста и зуба може се остварити стварањем предуслова и промоцијом фактора који позитивно утичу на орално здравље. Жељени резултати могу се постићи спровођењем комплекса мера примарне и секундарне превенције, међу којима су најбитније промоција оралног здравља и здравствено васпитање.

Позивамо Вас да своја искуства у примени мера за очување и унапредјење здравља, посебно оралног здравља, као и искуства у збрињавању оралних обољења, прикажете као струћне радове, у ПОСТЕР презентацији. С обзиром да ће се ове године штампати зборник радова, Ваши резимеи треба да стигну најкасније до 15. маја 2017. године, искључиво у ЕЛЕКТРОНСКОЈ форми као Word документ, на е-маил адресу
sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs или stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Могуће је пријавити један ауторски и највише три коауторска рада, а аутор/коаутор може презентовати само један рад. Редакциони одбор ће разматрати само резимее који су сачињени према упутству. (Резиме се доставља на е-маил као Wорд доцумент, а максимални број речи је 250. Резиме треба да садржи: циљ, методологију, резултате и закључак. Табеле, графиконе и литературу не приказивати у резимеу. Резимеи подлежу рецензији, а аутори ће бити правовремено обавестени о одлуци Редакционог одбора.) Наглашавамо да по новом Правилнику о КЕ, коаутор добија 0,5 бодова, један коаутор може бити највише у три рада, а један рад, поред аутора, може имати највише три коаутора.

У Хотелу „Слобода“ у Шапцу, припремамо два стручна скупа, у петак и у суботу, 23. и 24. јуна 2017. Оба скупа ће бити акредитована у Здравственом савету Србије, и према досадашњем искуству, област здравственог васпитања је значајна за велики број стручних профила (лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске и стоматолошке сестре, здравствене техничаре, психологе, педагоге, васпитаче).

Молимо Вас да за учешће на овом скупу, Заводу за стоматолошку заститу благовремено пријавите име, презиме и број лиценце, на број телефона 011/2682-984, или на е-маил sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs или stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Наглашавамо да је предвиђена КОТИЗАЦИЈА, за један скуп 1.500,00 динара (са ПДВ), и за оба скупа 2.500,00 (са ПДВ) динара. Уплата је на жиро рачун Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, број 840-1122666-67, са позивом на број 33 и са назнаком „за Симпозијум“.


ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ОДБОРА
проф.др Момир Царевић с.р.

 

XXXIII СИМПОЗИЈУМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ

Преузмите документ (53 KB)