ЗАКЉУЧАК са састанка поводом најављене рационализације запослених у јавном сектору одржаном 30.09.2015. године

30. септембар 2015.


На састанку са темом најављене рационализације запослених у јавном сектору одржаном 30.09.2015. године, на коме су узели учешће директори и начелници стоматолошких служби  Домова здравља са подручја града Београда; представници Домова здравља Суботица, Бач и Нови Сад; представници Синдиката  лекара и фармацеута Србије; председник УО Коморе здравствених установа Србије и представници Стоматолошке коморе Србије, као домаћина, донет је

 

ЗАКЉУЧАК

 

1. Закон о начину одређивања максималног броја запослних у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015) је дискриминациони, јер је у супротности са чланом 15 и чланом 21 Устава Р. Србије, као и са члановима18.,19. и 20. Закона о раду Р. Србије. Потребно је да се запосленим женама из здравствених установа, које по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015), одлазе у пензију пре 65 година живота, омогућити да добију

- отпремнину, или

- увећан стаж осигурања за износ времена колико износи разлика година живота са којима одлазе у пензију пре навршене 65 године живота

 

2.  Да запослени радници из здравствених установа који спадају у категорију тзв.“ неуговорени радници“ а чији је статус између осталог последица пословања из прошлости, понуди једна од следећих могућности:

- да буду уговерени у здравственој установи у којој обављају здравствену делатност, уколико се након рационализације створе услови за то;

- да се прерасподеле у здравствену установу у којој постоји мањак тог профила здравствених радника;

- да им се понуди достојан социјални програм

 

3.  Да Влада Републике Србије, односно надлежни државни органи одреде јасне и јединствене критеријуме којих би се придржавали руководиоци приликом остваривања могућности из члана 12. став 2. и члана 20.став 3. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015)

 

4.  Да се предвиде јаче казнене мере за кршиоце  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015)

 

 

У име присутних на састанку,

директор СКС, проф.др Витомир Константиновић с.р.

 

Преузмите документ (.pdf)

Дописи:

1. Министарство здравља - преузмите документ (.pdf)

2. Министарство државне управе и локалне самоуправе - преузмите документ (.pdf)

3. Министарство здравља - преузмите документ (.pdf)

4. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - преузмите документ (.pdf)

5. Народна скупштина Републике Србије - преузмите документ (.pdf)

6. Повереник за заштиту равноправности - преузмите документ (.pdf)