ЈАВНИ ПОЗИВИ И НАБАВКЕ

24. април 2018.


Документа можете преузети овде:

Покреће се јавна набавка мале вредности ЈНМВ 2/18 штампање серијске публикације 

Покреће се јавна набавка мале вредности ЈНМВ 3/18 набавка канцеларијског материјала и тонера за штампаче за потребе СКС.

Јавни позив за избор теста који ће се штампати у оквиру часописа СКС (11.08.2017.)

Преузмите документ (76.89 KB)

Јавни позив за избор теста – продужење рока

Преузмите документ (59.32 KB)

Јавни позив за избор теста који ће се штампати у оквиру часописа СКС (04.12.2017.)

Преузмите документ (26.97 KB)