ЗАХТЕВИ

29. децембар 2015.

Захтеве можете преузети овде:

ИЗЈАВА - ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА

Преузмите документ (65.68 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА

Преузмите документ (74.01 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ

Преузмите документ (74.06 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД-ЛИЦЕНЦЕ УСЛЕД ПРОМЕНА У РОКУ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (20.61 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Преузмите документ (74.12 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТОГ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД-ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (20.6 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС И ПОНОВНИ УПИС УСЛЕД ПРОМЕНЕ ОГРАНКА

Преузмите документ (76.36 KB)

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ИМЕНИК СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ (117.99 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД-ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (22.45 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД - ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (24.82 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈЕ

Преузмите документ (74.14 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС ИЗ ИМЕНИКА ЧЛАНОВА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ (74 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД – ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (169.95 KB)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Преузмите документ (443.83 KB)

ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ

Преузмите документ (445.29 KB)