Информација о накнадно достављеним обавештењима

3. јули 2014.

У интересу је организатора и циљних група њихових акредитованих програма, да благовремено јаве евентуалну промену пријављених термина одржавања програма (који су првобитно наведени у Пријави програма за акредитацију) - Члан 7, став 1. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ

 

Информација о накнадно достављеним обавештењима о одржавању акредитованих програма преко СКС, од 01.05.2014. до 27.06.2014. год.

 

1.     Курс „Извијање лукова са прескрипцијом (В-550/13-ИИ) ће се одржати од 01.05.-03.05.2014. год., са почетком у 12 х, на Клиници за ортопедију вилица у Београду, Гастона Гравијеа 2

2.     Курс „Пласирање дирекционих сила на ортодонтске апарате“ (В-549/13-ИИ) ће се одржати 17.05.2014. год., са почетком у 12 х, на Клиници за ортопедију вилица у Београду, Гастона Гравијеа 2

3.     Симпозијум „Пародонтално обољење и системске болести“ (В-624/14-ИИ) ће се одржати 06.06.2014. год., на Стоматолошком факултету у Нишу

4.     Стручни састанак „Третмани прве класе са екстракцијом четири прва премолара“ (В-547/13-ИИ) ће се одржати 07.06.2014. год., са почетком у 10 х, на Клиници за ортопедију вилица у Београду, Гастона Гравијеа 2

5.     Курс „Припрема типодоната за третмане прве класе са екстракцијом четири прва премолара“ (В-548/13-ИИ) ће се одржати 07.06.2014. год., са почетком у 12 х, на Клиници за ортопедију вилица у Београду, Гастона Гравијеа 2