СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 27. 02. 2021.

27. фебруар 2021.

Документ можете преузети овде:

Одлука по предлогу проф. др Бурића

Преузмите документ (122.67 KB)

Одлука по предлозима предлагача

Преузмите документ (63.37 KB)

Одлука - члан 8и Статута СКС

Преузмите документ (134.67 KB)

Одлука - члан 14а Статута СКС

Преузмите документ (74.63 KB)

Одлука - члан 15 Статута СКС

Преузмите документ (92.72 KB)

Одлука - члан 16 Статута СКС

Преузмите документ (202.36 KB)

Одлука - члан 23 Статута СКС

Преузмите документ (89.92 KB)

Одлука - члан 26 Статута СКС

Преузмите документ (66.78 KB)

Одлука - члан 32 Статута СКС

Преузмите документ (129.42 KB)

Одлука - члан 33а Статута СКС

Преузмите документ (210.64 KB)

Одлука - члан 33б Статута СКС_1

Преузмите документ (90.32 KB)

Одлука - члан 33ц Статута СКС_2

Преузмите документ (67.28 KB)

Одлука - члан 34 Статута СКС

Преузмите документ (62.08 KB)

Одлука - члан 36 Статута СКС

Преузмите документ (62.42 KB)

Одлука - члан 40 Статута СКС

Преузмите документ (86.69 KB)

Одлука - члан 50 Статута СКС

Преузмите документ (64.32 KB)

Одлука - члан 77 Статута СКС

Преузмите документ (86.33 KB)

Одлука - члан 77а Статута СКС

Преузмите документ (50.54 KB)

Одлука - члан 89 Статута СКС

Преузмите документ (55.49 KB)

Одлука - члан 90 Статута СКС

Преузмите документ (50.54 KB)

Одлука - члан 90а Статута СКС

Преузмите документ (54.17 KB)

Листа стручних надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада

Преузмите документ (1028.31 KB)

Одлука - Годишњи план и програм рада СКС за 2021. припремљен од стране директора СКС

Преузмите документ (309.82 KB)

Одлука - Измена Пословника о раду ЕО СКС

Преузмите документ (434.01 KB)

Одлука - Измена Пословника о раду Скупштине СКС

Преузмите документ (92.08 KB)

Одлука - Измена Правилника о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС бр.108-5-5 од 28.03.2018. год.

Преузмите документ (552.47 KB)

Одлука - Измена Правилника о Фонду узајамне солидарне помоћи чланова СКС

Преузмите документ (227.81 KB)

Одлука - износ Фонда узајамне солидарне помоћи чланова СКС

Преузмите документ (46.16 KB)

Одлука - ребаланс финансијског Плана прихода и расхода СКС за 2020 год.

Преузмите документ (274.1 KB)

Одлука - средства за финасирање спољне провере квалитета стручног рада

Преузмите документ (55.79 KB)

Одлука - усвајање Извештаја о 19. Конгресу стоматолога Србије

Преузмите документ (46.13 KB)

Одлука - усвајање Извештаја о раду органа СКС за 2020. год.

Преузмите документ (121.32 KB)

Одлука - усвајање Извештаја председника УО СКС

Преузмите документ (44.68 KB)

Одлука - усвајање финансијских извештаја по налогу Скупштине СКС

Преузмите документ (49.14 KB)

Одлука - усвајање финансијског извештаја за 2020. год.

Преузмите документ (50.3 KB)

Одлука - финасијски План прихода и расхода СКС за 2021. год.

Преузмите документ (463 KB)

Пословник о раду Скупштине СКС

Преузмите документ (534.08 KB)