СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 03. 12. 2022.

3. децембар 2022.

Документа можете преузети овде:

Годишњи план и програм рада СКС за 2023.год. припремљен од стране директора СКС

Преузмите документ (358.78 KB)

Одлука Скупштине СКС-Анализа трошкова стоматолога власника приватне праксе

Преузмите документ (179.78 KB)

Одлука Скупштине СКС-Износ за финансирање спољне провере квалитета стручног рада

Преузмите документ (46.53 KB)

Одлука Скупштине СКС-Износ за Фонд узајамне помоћи чланова СКС за 2023. год.

Преузмите документ (48.27 KB)

Одлука Скупштине СКС-Листа стручних надзорника

Преузмите документ (1004.53 KB)

Одлука Скупштине СКС-Минимални ценовник стоматолошких услуга

Преузмите документ (351.84 KB)

Одлука Скупштине СКС-Номенклатура стоматолошких услуга

Преузмите документ (64.69 KB)

Одлука Скупштине СКС-Правилник о оглашавању чланова СКС

Преузмите документ (259.08 KB)

Одлука Скупштине СКС-Предлог ребаланса финансијског Плана прихода и расхода за 2022. год

Преузмите документ (82.61 KB)

Одлука Скупштине СКС-Представник Већа стоматолога запослених у државним установама у МЗ и РФЗО

Преузмите документ (48.05 KB)

Одлука Скупштине СКС-Усвајање Извештаја председника УО СКС

Преузмите документ (43.46 KB)

Одлука Скупштине СКС-Усвајање Одлука Већа приватне праксе

Преузмите документ (106.29 KB)

Одлука Скупштине СКС-Усвајање Одлука Већа стоматолога запослених у државним установама

Преузмите документ (212.55 KB)

Одлука Скупштине СКС-Усвајање Одлуке Већа стоматолога запослених у државним установама и Закључка РГ за специјалисте у стоматологији

Преузмите документ (73.84 KB)

Одлука Скупштине СКС-Финансијски План прихода и расхода за 2023. год

Преузмите документ (489.6 KB)

Одлука Скупштине СКС-Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС СКС

Преузмите документ (1784.42 KB)