СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 04. 12. 2021.

10. децембар 2021.

Документа можете преузети овде:

Годишњи план и програм рада Стоматолошке коморе Србије за 2022. припремљен од стране директора СКС

Преузмите документ (257.89 KB)

Одлука - избор Председника и Потпредседника Комисије за посредовање Огранака Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (80.35 KB)

Одлука - избор Председника и Потпредседника Комисије за посредовање Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (47.72 KB)

Одлука - избор Председника и Потпредседника Суда части другог степена Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (48.13 KB)

Одлука - избор Председника и Потпредседника Судова части првог степена Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (78.93 KB)

Одлука - избор чланова и заменика Судова части првог степена Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (126.37 KB)

Одлука - избор чланова Комисије за дефинисање стратегије развоја стоматологије у Републици Србији

Преузмите документ (58.43 KB)

Одлука - избор чланова Комисије за измену и допуну Статута СКС

Преузмите документ (56.97 KB)

Одлука - избор чланова Комисије за посредовање Огранака Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (95.55 KB)

Одлука - избор чланова Комисије за посредовање Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (53.17 KB)

Одлука - избор чланова Одбора за доделу повеља, плаката и захвалница

Преузмите документ (52.66 KB)

Одлука - избор чланова Одбора Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (52.76 KB)

Одлука - избор чланова Радне групе СКС за израду Закона о денталној медицини у РС

Преузмите документ (58.92 KB)

Одлука - избор чланова Суда части другог степена Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (61.75 KB)

Одлука - износ средстава за финансирање спољне провере квалитета стручног рада за 2022. год.

Преузмите документ (44.48 KB)

Одлука - износ Фонда узајамне солидарне помоћи чланова СКС за 2022. год.

Преузмите документ (45.12 KB)

Одлука - план рада Већа приватне праксе дел. бр. 119-5-4 од 30.10.2021. године

Преузмите документ (56.2 KB)

Одлука - предлог ребаланса финансијског Плана прихода и расхода за 2021. год.

Преузмите документ (84.13 KB)

Одлука - финансијски План прихода и расхода СКС за 2021. год. са ребалансом

Преузмите документ (383.79 KB)