Веће запослених стоматолога у државним установама - 16. 03. 2018.

16. март 2018.

Документ можете преузети овде:

Предлог др. Гордане Капларевиц - Промене у моделу финансирања Примарне стоматолошке заштите

Преузмите документ (315.36 KB)

Одлука у складу са цланом 144. Посебног колективног уговора уважи и мишљење СКС

Преузмите документ (334.93 KB)

Одлука да се усвоји предлог ценовника

Преузмите документ (290.05 KB)

Одлука о измени Правилник о ближим условима за обављање здр. делатн. у здравственим установама

Преузмите документ (324.15 KB)

Одлука да приликом уговарања здр. заст. стоматологија не буде издвојена од прим. здравс. заштите

Преузмите документ (327.15 KB)

Одлука да послодавци поштују одредбе Посебног колективног уговора у здр. устновама

Преузмите документ (324.23 KB)

Да се измене и допуне листе опреме неопходне за обављање здр. делатности ради пружања стом. здравствене заштите

Преузмите документ (296.8 KB)