СЕДНИЦЕ УО - 17.06.2022.

17. јун 2022.

Документа можете преузети овде:

Одлука УО-достава финансијског извештаја Извршном Одбору Огранка за АПВ

Преузмите документ (65.54 KB)

Одлука УО-усвајање Закључака и Препорука ИО за западну и централну Србију

Преузмите документ (84.09 KB)

Одлука УО-усвајање Закључака ИО Огранка за подручје града Београда

Преузмите документ (67.9 KB)

Одлука УО-усвајање Прегледа фин.пословања СКС за јануар и фебруар 2022. год

Преузмите документ (42.32 KB)

Одлука УО-усвајање Препорука ИО Огранка за АПВ дел. бр. 24-4-6,7,9

Преузмите документ (65.14 KB)

Одлука УО-усвајање Препорука ИО Огранка за АПВ дел.бр. 24-4-1 и 26-4-10

Преузмите документ (56.98 KB)

Одлука УО-усвајање Препоруке ИО АПВ дел. бр. 24-4-8

Преузмите документ (72.08 KB)

Одлука УО-Формирање Комисије за рецензију радова за акредитацију пред ЗСС

Преузмите документ (47.16 KB)