Решење Министартсва здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

5. јун 2015.

Решење Министартсва здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

Председник Скупштине СКС проф. др Никола Бурић, расписао је допунске изборе за чланове Скупштине СКС који ће се одржати 09.06.2015. године

20. мај 2015.

Председник Скупштине СКС проф. др Никола Бурић, расписао је допунске изборе за чланове Скупштине СКС који ће се одржати 09.06.2015. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦЕНЦИРАНИМ ДОКТОРИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ СЕРТИФИКАТА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

28. април 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦЕНЦИРАНИМ ДОКТОРИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ СЕРТИФИКАТА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ