Решење Министарства здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

5. јун 2015.

Решење Министарства здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике