АКТА КОМОРЕ

3. јули 2014.

Документа можете преузети овде:
 

Статут стоматолошке коморе Србије ("Сл. гласник РС 89/2007, 85/2008, 37/2014, 19/2015, 107/2015, 13/2017, 43/2017, 7/2018 и 133/2020).

Правилник о раду Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (24017.56 K)

Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (291.39 KB)

Правилник о раду судова части првог степена и Суда части другог степена Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (16535.77 K)

Правилник о фонду узајамне солидарне помоћи члановима СКС

Преузмите документ (216.67 KB)

Измена Правилника о зарадама и накнадама дел. бр. 92-5-1 од 09.03.2021

Преузмите документ (527.62 KB)

Пословник о раду Скупштине СКС

Преузмите документ (534.08 KB)

Измена Правилника о зарадама дел.бр. 78-5-8 од 29.12.2020

Преузмите документ (554.17 KB)

Одлука Правилник о упису и вођењу Именика чланова СКС 31.03.2016

Преузмите документ (131.5 KB)

Пословник о раду Скупштине СКС

Преузмите документ (466.06 KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС

Преузмите документ (3687.89 KB)

Етички кодекс СКС

Преузмите документ (567.86 KB)

Пословник о раду ЕО СКС

Преузмите документ (217.95 KB)

Пословник о раду НО СКС са изменама и допунама

Преузмите документ (245.08 KB)

Одлука о усвајњу пословника о раду УО и ИО СКС

Преузмите документ (1022.11 KB)

Пословник о раду Већа запослених стоматолога у државним установама

Преузмите документ (515.91 KB)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Преузмите документ (1422.34 KB)

Правилник о додели повеља, плакета и захвалница СКС

Преузмите документ (105.65 KB)

Правилник о финансијско - материјалном пословању у СКС

Преузмите документ (290.52 KB)

Правилник о упису и вођењу Именика изречених мера - члановима Коморе

Преузмите документ (195.2 KB)

Правилник о утврђивању критеријума за предлагање надзорника за редовну и ванредну спољну проверу квалитета стручног рада

Преузмите документ (142.58 KB)

Правилник о зарадама

Преузмите документ (1276.73 KB)

Одлука - Пословник о раду, Радне групе, Одбора и Комисија СКС

Преузмите документ (532.84 KB)

Пословник о раду Већа приватне праксе СКС

Преузмите документ (517.44 KB)

Одлука - Измена Пословника о раду ЕО СКС

Преузмите документ (434.01 KB)

Одлука - Измена Пословника о раду Скупштине СКС

Преузмите документ (92.08 KB)

Одлука - Измена Правилника о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС бр.108-5-5 од 28.03.2018. год.

Преузмите документ (552.47 KB)

Одлука - Измена Правилника о Фонду узајамне солидарне помоћи чланова СКС

Преузмите документ (227.81 KB)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Стоматолошкој комори Србије

Преузмите документ (3355.82 KB)

Предлог Номенклатуре стоматолошких услуга које се пружају у приватној стоматолошкој пракси

Преузмите документ (138.6 KB)