ОДГОВОР МУП-а НА УРГЕНЦИЈУ СКС

8. април 2020.

Поштоване колегинице и колеге,

На ургенцију  Стоматолошке Коморе Србије,

МУП је доставио, одговор, да су стоматолози „ здравствени радници са лиценцом, у складу са Чланом 150. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС”, број 25/2019), није им потребна посебна дозвола за кретање у време полицијског часа, јер су тачком 3. Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, у ставу 1. здравствени радници са лиценцом изузети од наредбе. Такође, они са собом морају имати ID картице Стоматолошке коморе Србије

Наведено се односи на стоматологе који су се пријавили Стоматолошкој комори Србије да пружају хитну стоматолошку помоћ и у време забране кретања, тј. да могу искључиво да оду до своје ординације уколико процене да је пацијенту неопходна хитна интервенција. 

С поштовањем,

Ваша Стоматолошка комора Србије