ПОЈАШЊЕЊЕ НАРЕДБЕ О ОГРАНИЧЕЊУ И ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РС

3. април 2020.

Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

Стоматолошка комора Србије у потпуности разуме Вашу узнемиреност  у вези са одговором МУП-а, и поводом постављених питања и коментара, прослеђујемо Вам следеће објашњење:

Обавештење које Вам је упућено  у вези поштовања Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији РС, садржи одговор  достављен на наш захтев од стране МУП-а.

У  делу одговора МУП-а који је спорно протумачен од стране стоматолога, наведено  је:да стоматолози нису подведени под категорију здравствених радника са лиценцом,  у смислу Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

Јасно је, да се то односи само на тренутну ситуацију ванредног стања  и  искључиво на ову Наредбу. Став СКС је да то нипошто не треба да се схвати као омаловажавање односно деградирање стоматолога и стоматолошке струке и да то не мења чињеницу да су стоматолози здравствени радници са лиценцом.

Приватне ординације држава препознаје као привредне субјекте - предузетнике, тако да се дозвола за кретање у ванредном стању добија од стране Министарства привреде  РС на линку (https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/), које захтеве прослеђује МУП-у, a који финално оцени оправданост поднетих захтева и изда дозволу.

За стоматологе запослене у државним установама дозволу издаје послодавац који прослеђује МУП-у списак запослених којима је неопходно издати дозволу за кретање.

Комора се обратила МУП-у за захтевом да нам се образложи став да „стоматолози нису подведени под категорију здравствених радника са лиценцом“. Чим будемо добили одговор, одмах ћемо вас обавестити.  

ВАША СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ