Акција сузбијања рада на црно у приватној стоматолошкој пракси

24. октобар 2017.

Стоматолошка комора Србије покренула је акцију сузбијања рада на црно у приватној стоматолошкој пракси, у циљу регулисања односно утврђивања и успостављања пословања ординација у складу са  прописима и елиминисања нелојалне конкуренције. 
 
Како су обављени разговори  са Министарством здравља, Здравственом инспекцијом и Пореском управом Р. Србије  позивамо чланство да се прикључи акцији, те уколико постоји сазнање о незаконитом пословању приватне праксе, Комори доставе пријаву.  
 
Често се обраћате Комори са питањем шта је урађено по питању илегалног рада ординација? Комора нема могућности да сазна које ординације послују илегално, осим уколико не добије пријаву о наведеном. 
 
Како би решили поменути проблем и спречили нелојалну конкурецију, потребно је да доставите адресе, на којима сумњате  да се пружа стоматолошка услуга илегално, непријављена ординација, не пријављени радници, радници без одговарајућих Лиценци и слично, Комора након тога преузима активности ка државним органима недлежним за поменуто.
 
Напомињемо да пријава може бити анонимна. На основу достављених пријава, Комора ће упутити званичан допис надлежнима са захтевом да се изврши инспекцијска контрола у ординацијама за које постоји сумња да послују нелегално.
 
Пријаве можете доставити на имејл адресу office@stomkoms.org.rs, путем поште на адресу Коморе, путем телефонских бројева Коморе или лично.
 
У сарадњи са члановима Коморе и надлежним установама верујемо да ћемо убрзо имати резултате по наведеном питању и о истом, обавестићемо чланство.
 
Комора жели да укаже и на чињеницу да су протеклих дана извршене пореске контроле најчешће у легалним ординацијама, које су пријављене у складу са Законом. Како је било различитих информација од чланства о поступањима наведене инспекције, то смо заказали састанак са руководством исте и о наведеном бићете обавештени путем сајта Коморе.
 
Циљ Коморе је да у спровођењу Закона, ординације које послују пријављене у складу са Законом, не трпе строжије санкције него пак ординације чија је контрола избегнута, управо из разлога немања информација о адресама на којима обављају делатност.
 
Колегијални поздрав,
Стоматолошка комора Србије