Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 01/17 - набавка рачунарске опреме

22. мај 2017.


Документа можете преузету овде:

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (30.3 KB)

Измена и допуна конкурсне документације

Преузмите документ (19 KB)

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

Преузмите документ (16 KB)