Mолба за помоћ колегници др Бранислави Јовановић

22. јун 2017.

Драге колеге и пријатељи,

Молимo Вас да помогнете нашој колегници Бранислави Јовановић, која већ 5 година болује од АЛС-а. Једна пломба или колико ко може за њу, да се мало олакшају тегобе, Хвала.

Број текућег рачуна код Комерцијалне банке: 205-9001019823651-32