Обавештење члановима СКС - 05.10.2015

5. октобар 2015.


Поштоване колегинице и  колеге, чланови СКС,

 

Овим путем у име руководства Стоматолошке коморе Србије, обавештавамо вас о активностима које комора предузима у циљу заштите професионалних интереса доктора стоматологије.

 

Као што је већини колега познато, донет је Закон о начину одређивања максималног броја запсолених у јавном сектору. Поменути закон предвиђа и рационализацију запсолених у здравству. Кaко је СКС ту да штити професионaлане интересе доктора стоматологије то је у том смислу предузела низ активности.

 

Дана 30.09.2015. године, на иницијативу директора СКС одржан је сатанак,  са директорима и начелницима стоматолошких служби домова здравља са територије града Београда, Суботице, Зрењанина, Бача и Новог Сада, представницима синдиката, представником Коморе здравствених установа Србије. У име стоматолошке коморе Србије, као домаћини, активно учешће узели су прим.др Сњежана Драгојевић члан УО СКС, др.Даница Поповић Бабић, председник Већа запослених стоматолога у државним установама СКС, др Томислав Живановић председник ИО Огранка за подручје Београда и директор СКС, Проф. Др Витомир Константиновић. По мишљењу учесника, састанак је био конструктиван, јер су донети закључци који ће се упутити надлежним државним органима. На тај начин и снага иницијативе је много јача.

 

Поред закључака са тог састанка, с обзиром да постоји заједничка сарадња са представницима осталих комора здравствених радника, заједнички се утиче на решавање питања рационализације. У том смислу је у оквиру „Медицинског форум“а као и на састанцима у Министарству здравља апеловано на укључивање комора у решавање наведеног питања. Директор СКС је представник СКС у радној групи Министарства здравља за измену сета закона у области здравства, чија би промена допринела уређењу у погледу облика организовања здравствених установа, питања специјализације, питање плана мреже здравствених установа. Очекује се да ће измена закона коморама здравствених радника омогућити веће ингеренције комора у погледу учествовања у систeму здравства у опште.

 

На иницијативу комора измењен је и Правилник који уређује питање издавања, обнављања и одузимања лиценци здравствених радника и очекује се његово ступање на снагу, о чему ће стоматолози бити благовремено упознати.  Поменутим Правилником смањен је број неоходних бодова за обнову лиценце на 140 бодова на нивоу лиценцног периода од седам година, а неопходнео је да се сакупи најмање 10  бодова на нивоу лиценцне године. Доктори стоматологије који су добили лиценцу 2009 године, за прву лиценцну годину били су ослобођени обавезе сакупљања бодова, тако да се предвиђа да ће колеге које укупно буду сакупиле 120 бодова, моћи да обнове лиценцу.  Такође, за период мировања радног статуса, а на основу прописаних разлога, предвиђено је умањење неопходних бодова за обнову. Уколико, неко од колега ипак не буде у могућности да сакупи неопходан број бодова, изменом закона о здравственој заштити и новим правилником, предвиђа се полагање лиценцног испита, што би омогућило да се услови  за обнову лиценце испуне на ефикасан начин.

 

У току је измена Закона о здрваственој заштити, где је предложена измена у погледу многих питања, између осталог, могућност отварања поликлинике у форми здравствене установе са огранцима те могућност именовања пословође и у приватној пракси, питања укључивања проватне праксе у видове обавезног осигурања, дефинисања плана мреже, области рада у оквиру специјализцаија и сл.

 

Почетком лета одржан је симпозујум у Крагујевцу у организацији СКС, који је био бесплатан за чланове СКС. Планира се и  одржавање скупа у Сава центру у организацији стоматолошког факултета у Београду уз подршку СКС за 13. Новембар. И тај скуп ће бити акредитован код Здрасвственог савета Србије и биће такође бесплатан за чланове СКС који уредно измирују чланарину. Од следеће године планара се бесплатана едукација за  чланове СКС који уредно измирују чланарину, који би у оквиру различитих видова КЕ могли да сакупе неопходне бодове.

 

До краја текуће године биће пуштен у рад програм, који ће, између осталог,  омогућити докторима стоматологије да у сваком тренутку знају укупан број бодова који по евиденцији СКС имају, као и све друге неопходне податке везане за њихов статус члана СКС.

 

Хвала вам на указаном поверењу, уз обећање да ће у наредном периоду СКС предузети још веће ангажовање и залагање како за заштиту и остваривање професионалних интереса доктора стоматологије, тако и на положају стоматологије у земљи.

 

Београд, 05.10.2015.

 

 

Директор СКС

Проф.др Витомир Константиновић с.р.

 

Преузмите документ (.pdf)