Обавештење члановима СКС у вези са Пореском управом РС

24. октобар 2017.


Члановима Стоматолошке коморе Србије
 
Поштоване колегнице и колеге,
 
Како смо обавештени у Стоматолошкој комори Србије, Пореска инспекција ових дана учестало спроводи контролу стоматолошких ординација приватних доктора стоматологије ради вршења надзора. По том питању обратили смо се Пореској управи Републике Србије и тражили хитан састанак, а све у вези појашњавања регулативе и тачног дефинисања овлашћења, односно контроле и начину спровођења надзора, које порески инспектори имају при раду. Верујемо да ће Пореска управа а у складу са досадашњом сарадњом, имати  разумевања за одржавање састанка.
 
Како имамо сазнање да постоји могућност да су неки порески инспектори прекорачили своја овлашћења у обављању инспекцијског надзора, овим путем вас позивамо да  се обратите Комори, на имејл адресу office@stomkoms.org.rs ако је то био случај и у вашој ординацији. 
У сарадњи са члановима Коморе, Органима СКС и надлежним установама  верујемо да ћемо убрзо имати сазнања и упуства о поступању и активностима у вези са горе наведеним
 
Директор Стоматолошке коморе Србије
Проф. др Витомир Константиновић 
 
Председник УО СКС
спец.др Чедомир Пантелић