ОБАВЕШТЕЊЕ: Измена и допуна конкурсне документације ОП број 02/16.

10. јун 2016.


Измена и допуна конкурсне документације у отвореном поступку за јавну набавку услуга осигурања професионалне одговорности чланова коморе за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица, за потребе Стоматолошке коморе Србије, ОП број 02/16.

 

Измена и допуна конкурсне документације ОП број 02/16.

Преузмите документ (12 KB)