Обавештење о обустави поступка - ОП број 02/16.

20. јун 2016.


Обавештење о обустави поступка у отвореном поступку за јавну набавку услуга осигурања професионалне одговорности чланова коморе за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица, за потребе Стоматолошке коморе Србије, ОП број 02/16.

Обавештење о обустави поступка

Преузмите документ (48.5 KB)