ОБАВЕШТЕЊЕ: Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ОП број 02/16.

10. јун 2016.


Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације ОП број 02/16 - питања за јавну набавку услуга осигурања професионалне одговорности чланова коморе стоматолога за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица, за потребе Стоматолошке коморе Србије.

 

Одговор на Захтев

Преузмите документ (136.5 KB)