Обавештење за чланове Коморе

30. септембар 2016.

Поштовани доктори стоматологије,

Обавештавамо вас да ће Стоматолошка комора Србије ускоро кренути са слањем СМС порука у којима ћемо вас информисати о важним питањима везаним за чланство, лиценцирање, континуирану  едукацију и осталим активностима везаним за СКС, а све у циљу боље директне комуникације са вама.

На основу члана 10. и 15. Закона о заштити података личности („Сл.гасник РС“ бр.97/08,104/09-др.Закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012), поруке ћемо вам слати на основу евиденције, односно базе података коју имамо.

У случају да сте против овог вида информисања, односно не желите да примате поруке овим путем, потребно је да нас писаним путем обавестите о томе.

Стоматолошка комора Србије
Директор

Проф. др Витомир Константиновић

 

Обавештење за чланове Коморе

Преузмите документ (60 KB)