ПОСТУПАЊЕ СТОМАТОЛОГА У СКЛАДУ СА НАРЕДБОМ О ОГРАНИЧЕЊУ И ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РС

1. април 2020.

Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

У складу са изменом и допуном Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије  која је ступила на снагу 22.03.2020. године, где је у  тачки 3. предвиђено да се забрана из тачке 1 и 2. не односи на  здравствене раднике - са лиценцом, Стоматолошка комора Србије је упутила допис Министарству унутрашњих послова РС, са питањем да ли се наведена Наредба примењује и на стоматологе и који документ мора да има стоматолог код себе приликом одласка и повратка из стоматолошке ординације, у периоду од 17  до 05 часова када је забрањено кретање, како не би поступао противно Наредби и како не би био санкционисан од стране надлежних органа Републике Србије, а све у циљу пружања хитне стоматолошке помоћи пацијентима у ситуацији када се пацијент телефоном обрати стоматологу и стоматолог процени да је неодложно указати помоћ пацијенту.

Од Министарства унутрашњих послова РС смо добили одговор да стоматолози нису подведени под категорију здравствених радника-са лиценцом, у смислу Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије. С тога, за могућност остваривања права на кретање у време забране кретања, неопходно је да се стоматолошка ординација/стоматолог обрати Министарству привреде РС и затражи дозволу за кретање. На сајту Министарства привреде РС се може пронаћи формуларизован образац који је потребно попунити, уз детаљно образложење о неопходности издавања дозволе за кретање у времену од 17 до 05 часова, односно у време ограничења и забране кретања  лица на територији РС.

У наставку Вам достављамо линк Министарства привреде РС ради лакшег сналажења и попуњавања обрасца  https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

ВАША СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ