Решење Министартсва здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

5. јун 2015.


Решење Министартсва здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање  лиценце члановима комора здравствених радника