Бесплатни СЕМИНАР из ендодонцијe “Mашинска препарација канала корена са мањим бројем ротирајућих инструмената и секвенци”, за чланове СКС уписане у Именик Огранка за западну и централну Србију

17. октобар 2023.

Поштовани чланови Огранка за западну и централну Србију,

Извршни одбор Огранка за западну и централну Србију СКС позива чланове уписане у Именик Огранка за западну и централну Србију СКС да узму учешће на бесплатном СЕМИНАРУ  из  ендодонцијe “Mашинска  препарација  канала  корена  са  мањим  бројем ротирајућих  инструмената  и  секвенци”.

Семинар ће се одржати 21. октобра 2023. године, у Крагујевцу, у просторијама седишта Огранка за западну и централну Србију, Булевар Краљице Марије 54Б/Л, локал 10, са почетком у 12 часова.

Здравствени савет Србије је акредитоваo наведени семинар под бројем: В-1800/23-II  са 4 бодa за учеснике. 

Број полазника семинара је ограничен и првих 35 пријављених чланова из Огранка за западну и централну Србију стичу право да учествују на семинару.

Приликом пријављивања молимо Вас да оставите име, презиме и број лиценце.

Пријаву за учешће на семинару можете послати на мејл адресу: 

 

ogranak.kg@stomkoms.org.rs

Рок за пријаву је 17. октобар 2023. године, 20 часова.

 

Напомена: Због ограниченог броја полазника о новим датумима организовања истог семинара бићете благовремено обавештени.

Извршни одбор Огранка за западну и централну Србију СКС ће и у наредном периоду огранизовати и друге видове континуиране едукације, бесплатно за своје чланове. 

                                  Стоматолошка комора Србије 

 

 

.