ПРАВИЛНИЦИ

19. jануар 2023.

Документа можете преузети овде:


Правилник о раду Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (24.018 KB)


Правилник о раду судова части првог степена и Суда части другог степена Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (16.536. KB)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Стоматолошкој комори Србије

Преузмите документ (3355.82 KB)

Одлука - Измена Правилника о Фонду узајамне солидарне помоћи чланова СКС

Преузмите документ (227.81 KB)

Одлука - Измена Правилника о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС бр.108-5-5 од 28.03.2018. год.

Преузмите документ (552.47 KB)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Преузмите документ (1422.34 KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС

Преузмите документ (3687.89 KB)

Одлука Правилник о упису и вођењу Именика чланова СКС 31.03.2016

Преузмите документ (131.5 KB)

Измена Правилника о зарадама дел.бр. 78-5-8 од 29.12.2020

Преузмите документ (554.17 KB)

Измена Правилника о зарадама и накнадама дел. бр. 92-5-1 од 09.03.2021

Преузмите документ (527.62 KB)

Правилник о фонду узајамне солидарне помоћи члановима СКС

Преузмите документ (216.67 KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (291.39 KB)

Одлука Скупштине СКС-Правилник о оглашавању чланова СКС

Преузмите документ (259.08 KB)

Одлука Скупштине СКС-Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС СКС

Преузмите документ (1784.42 KB)

Правилник о материјално-финансијском пословању у СКС

Преузмите документ (316.2 KB)

Правилник о зарадама и накнадама

Преузмите документ (979.16 KB)