СЕДНИЦЕ УО - 05.09.2022.

5. октобар 2022.

Документа можете преузети овде:

Одлука УО СКС дел.бр.78-5-127 - Осигурање од професионалне одговорности

Преузмите документ (48.69 KB)

Одлука УО - неусвајање Препоруке ИО Огранка за југоист. Србију и КиМ дел. бр. 35-1-18-22 од 17.06.22

Преузмите документ (47.21 KB)

Одлука УО - неусвајање Препоруке ИО Огранка за југоист. Србију и КиМ дел. бр. 35-1-21-22 од 17.06.22

Преузмите документ (49.19 KB)

Одлука УО - неусвајање Препоруке ИО Огранка за југоисточну Србију и КиМ дел. бр. 35-1-22-22 од 17.06.22

Преузмите документ (101.96 KB)

Одлука УО - Номенклатура стоматолошких услуга

Преузмите документ (59.85 KB)

Одлука УО - Стручни надзор за спољну проверу квалитета стручног рада

Преузмите документ (44.92 KB)

Одлука УО - усвајање Препоруке ИО Огранка за југоист. Србију и КиМ дел. бр. 35-1-16-22 од 17.06.22

Преузмите документ (47.88 KB)

Одлука УО - усвајање Препоруке ИО Огранка за југоист. Србију и КиМ дел. бр. 35-1-17-22 од 17.06.22

Преузмите документ (46.92 KB)