СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 26. 03. 2022.

26. март 2022.

Документа можете преузети овде:

Одлука Скупштине СКС - додела захвалнице главном уреднику серијске публикације СКС Dentallist

Преузмите документ (63.73 KB)

Одлука Скупштине СКС - захтев за тумачење РФЗО

Преузмите документ (69.02 KB)

Одлука Скупштине СКС - Извештај о допунским изборима за чланове Скупштине СКС

Преузмите документ (42.29 KB)

Одлука Скупштине СКС - Комисија Фонда узајамне солидарне помоћи чланова СКС

Преузмите документ (58.47 KB)

Одлука Скупштине СКС - предлог ребаланса финансијског плана прихода и расхода за 2021.год.

Преузмите документ (127.78 KB)

Одлука Скупштине СКС - усвајање Извештаја о раду органа СКС за 2021. год.

Преузмите документ (116.03 KB)

Одлука Скупштине СКС - усвајање Извештаја о раду РГ за анализу мастер плана

Преузмите документ (40.93 KB)

Одлука Скупштине СКС - усвајање Извештаја о раду РГ за специјалисте у стоматологији

Преузмите документ (40.76 KB)

Одлука Скупштине СКС - усвајање Извештаја о раду РГ за специјалисте у стоматологији

Преузмите документ (40.76 KB)

Одлука Скупштине СКС - усвајање Извештајао 20 Конгресу стоматолога Србије

Преузмите документ (47.34 KB)

Одлука Скупштине СКС - усвајање финансијских извештаја

Преузмите документ (48.55 KB)

Одлука Скупштине СКС - усвајање Финансијског извештаја за 2021.год.

Преузмите документ (56.16 KB)