ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ

22. април 2024.

Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије, 
 
достављамо Вам Предлог закона о денталној медицини који има за циљ регулисање области рада денталне медицине, стандардизацију и стварање позитивног пословног окружења и очување достојанства денталне професије. 
 
Овај Предлог представља радну верзију Закона о денталној медицини и подложан је променама зато је важно да свако од Вас преко  својих представника у СКС достави своје предлоге.  Рок за доставу  предлога је 08.05.2024. године на мејл адресу office@stomkoms.org.rs.
 
Након свих потребних измена и допуна овај текст ће бити достављен Секретаријату за јавне политике на саветодавну рецензију и након тога предат Министарству здравља Републике Србије да започне процедуру усвајања.
 
Процедура усвајања се састоји од прибављања мишљења свих министарстава и на крају Министарства финансија, Секретаријата за јавне политике Владе Републике Србије и Секретаријата за законодавство Владе РС. Након тога Предлог закона ће бити достављен и Скупштини Републике Србије.
 
Јавна расправа је обавезна и може се вршити организовањем конгресних сала или објављивањем на сајту СКС и Министарства здравља у трајању од 60 дана како би  све заинтересоване стране (колеге, удружења, стручне и научне институције  и организације, НВО као и сва заинтересована физичка и правна лица) могла дати своје предлоге за измене и допуне Предлога.
 
Овај акт пре усвајања у Скупштини мора имати и Образложење којим министар укратко „брани“ предлог прописа и сачињава се из текста Предлога.
Министарство за послове здравља је надлежно за предлагање докумената јавних политика ( стратегија, програма и планова ) и прописа из области здравља -закона и подзаконских аката који регулишу одређену делатност/ област.
 
Напомена: назив др денталне медицине је имплементиран у Закон о здравственој заштити (2019) због усаглашавања са Европским прописима.
 
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ
 

Предлог Радне верзије Закона о денталној медицини

Преузмите документ (2657.63 KB)