Јавна набавка мале вредности 1/18 - штампање серијске публикације "Информатор"

30. март 2018.


Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/18.

Захтев за податним информацијама ЈНМВ 1/18

Преузмите документ (20.22 KB)