ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/18 - ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ"

23. август 2018.


Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 4/18.

Документ можете преузети овде:

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (40.48 KB)