ОБАВЕШТЕЊЕ: ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 4/18 - ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ"

23. август 2018.


Измене конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 4/18, за набавку услуга штампања сериске публикације „Денталлист“ Стоматолошке коморе Србије и обавештење понуђачима о продужењу рока за подношење понуда.

 

Измене конкурсне документације за поступак ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (45.99 KB)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (38.09 KB)